Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ-ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ-ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ-ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Εκδόθηκε πριν από λίγο και αναρτήθηκε η πολυαναμενόμενη εδώ και ένα ολόκληρο χρόνο εγκύκλιος αναφορικά με όλες τις αλλαγές στους πλασματικούς χρόνους. 

Τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι ασφαλισμένοι είναι τα εξής:


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ-ΜΙΣΘΩΤΟΙ

1.Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα για όσους είχαν υποβάλει αίτημα αναγνώρισης πλασματικών ετών στον ιδιωτικό τομέα έως και τις 12.05.2016, ακόμα και εάν δεν είχαν εξοφληθεί οι εισφορές εξαγοράς σε περίπτωση πληρωμής με μηνιαίες δόσεις.
Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι έχουν κλειδώσει το προισχύον κόστος υπολογισμού πλασματικών ετών.

2.Για αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 13.05.2016 και μετά, το κόστος διαφοροποιείται και υπολογίζεται πλέον ως εξής:


Για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ποσοστό ανέρχεται στο 20% επί των τελευταίων μικτών αποδοχών κατά την αίτηση.

Ωε ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού για αιτήσεις από 13.05.2016 είναι το ποσό των 586,08€, δηλαδή ο κατώτατος μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κατώτατη εισφορά εξαγοράς ανά μήνα πλέον θα είναι τα 117,22€.

Για αιτήσεις από τις 01.01.2017 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς της κύριας σύνταξης των μισθωτών και εργοδοτών, ανέρχεται στα 5860,80€.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το κόστος των πλασματικών για τους δημοσίους υπαλλήλους μεταβλήθηκε από την 1.1.2017, και το ποσοστό για αναγνωρίσεις εντός του 2017 ανέρχεται στο 10% επί των τρεχουσών αποδοχών του υπαλλήλου.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ-ΑΓΡΟΤΕΣ

Η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους (ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) με βάση το προβλεπόμενο ασφάλιστρο άνω 5ετίας, ενώ για τους ασφαλισμένους του πρών ΟΓΑ λαμβάνεται το μεταβατικό κατ' έτος ασφάλιστρο.

 Κατώτατη εισφορά εξαγοράς για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και πρών ΕΤΑΑ καθορίζεται από 13.05.2016 και μετά το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών,δηλαδή το ποσό των 586,08€.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ

1.Μισθωτός με 2 τέκνα, με μικτές μηναίες αποδοχές 1.500€, εάν υποβάλει αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου τέκνων, θα κληθεί να καταβάλει για κάθε μήνα εξαγοράς 300€. (με το προϊσχύον καθεστώς το ποσό ανά μήνα ανερχόταν στα 167,85€)

2.Μισθωτός, με σπουδές τετραετούς φοίτησης, και μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.000€, εάν υποβάλει αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου σπουδών, θα κληθεί να καταβάλει για κάθε μήνα εξαγοράς 200€.


ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

1.Η καταβολή του ποσού εξαγοράς πραγματοποιείται είτε εφάπαξ εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, είτε σε μηναίες δόσεις.

Σε περίπτωση μηνιαίων δόσεων, ο αριθμός των δόσεων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής καταργείται  η έκπτωση του 15% με το νόμο 4425/2016 και πλέον ισούται με 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Τυχόν εξαγορά μικρότερη του έτους, δεν τυγχάνει εκπτώσεως σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.Παραδείγματα υπολογισμού εισφοράς εξαγοράς εάν αυτές εξοφληθούν εφάπαξ:

Α. Εξαγορά 8 μηνών χρόνου τέκνων: δεν υπάρχει έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης

Β.Εξαγορά 12 μηνών χρόνου σπουδών: τυγχάνει έκπτωσης 2% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Γ.Εξαγορά 3 ετών και 6 μηνών χρόνου σπουδών: τυγχάνει έκπτωσης 6% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

 Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  


Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.      


Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος ΕργατολόγοςΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΧΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

      Εκδόθηκε η νέα εγκύκλιος από τον ΕΦΚΑ για τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιαίτερα για το κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης.
     Όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερη ανάρτησή μας, το κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης είναι το σημείο-κλειδί για τη διαμόρφωση του τελικού ποσού της σύνταξης, για όσους υποβάλλουν συνταξιοδοτικά αιτήματα μετά τις 13.05.2016 σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.
Με τέτοιους μικρούς συντελεστές αναπλήρωσης, ιδιαίτερα στα πολλά έτη ασφάλισης, ο μελλοντικός συνταξιούχος θα δει για πολλοστή φορά τις κρατήσεις του να πηγαίνουν χαμένες. Η λέξη ανταπόδοση έχει χάσει το νόημά της. 


Θα ξεκινήσουμε από τις βασικές έννοιες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επεξήγηση του πώς ορίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.

Α.Συντάξιμες αποδοχές: ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια του αασφαλιστικού του βίου. Για αιτήσεις από τις 13.05.2016 έως και τις 31.12.2016 οι συντάξιμες αποδοχές θα καθορίζονται από τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών της περιόδου από την 1.1.2002 έως και την προηγούμενη ημέρα της αιτήσεως συνταξιοδότησης, επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές κλάδου σύνταξης.

Β. Μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών: είναι το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης.

Γ.Σύνολο μηνιαίων αποδοχών: Το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές κλάδου σύνταξης.

Οι χρόνοι που λαμβάνονται υπ'οψιν στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών είναι:
1.Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.
2.Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Δημοσίου.
3.Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης
4.Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης
5.Χρόνος για τους οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, ακόμα και αν δε συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης.

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως, όταν υπολογιστούν οι συντάξιμες αποδοχές, ακολουθεί η αναπροσαρμογή τους με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.Οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος.
Στην πράξη η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για τον ασφαλισμένο είναι υπέρ του ασφαλισμένου, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων επιφέρει μια μικρή αύξησή στο τελικό ποσό της ανταποδοτικής, άρα και στο ποσό της τελικής σύνταξης.

Παρακάτω παραθέτουμε τους δύο πίνακες με τα ποσοστά αναπλήρωσης ανά έτος και αθροιστικά αναλόγως των ετών ασφάλισης για τον κάθε ασφαλισμένο.


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399 
Αποστολή mail στο: dimitris.nouskas.law@gmail.com


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399 
Αποστολή mail στο: dimitris.nouskas.law@gmail.com
Παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα υπολογσιμού συντάξιμων αποδοχών μισθωτού για την ευκολότερη κατανόηση από τους αναγνώστες:


Μισθωτός, ασφαλισμένος στο πρώην ΙΚΑ και νυν ΕΦΚΑ, παλιός ασφαλισμένος, (με πρώτη ασφάλισης πριν την 1.1.1993), με πλήρη απασχόληση από 1.1.2002 έως και 30.11.2016 και περισσότερα από 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου έτους και της 30.11.2016, υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος την 1.12.2016 σε ηλικία 63 ετών με 12.000 ημέρες ασφάλισης.

Οι αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης από 1.1.2002 έως 30.11.2016, μετά την κατ' έτος τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας έχουν ως εξής:


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399 
Αποστολή mail στο: dimitris.nouskas.law@gmail.com


Οι συντάξιμες αποδοχές του εν λόγω ασφαλισμένου ανέρχονται σε 2.578,66€

Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης: 2.578,66€ Χ 42,8% (ποσοστό αναπλήρωσης για 12.000 ημέρες ασφάλισης) =1.103,67€ 

Εθνική σύνταξη: 384,00€

Συνεπώς ο ασφαλισμένος δικαιούται εθνική σύνταξη 384,00€ + ανταποδοτική 1.103,67€ = 1487,67€


Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.      

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος Εργατολόγος


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399 
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας στο
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4336/2015 ΚΑΙ 4387/2016 -ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ Η ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα υποβληθούν για πρώτη φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4386/2016, το πρώτο δεκαήμερο μηνός Απριλίου. Σε περίπτωση, κατά την οποία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η διάταξη της παρ.4 άρθρου 5 του νόμου 3075/2002 για τους εκπαιδευτικούς, η οποία τους έδινε δικαίωμα συνταξιοδότησης με 30 έτη υπηρεσίας σε ηλικία 55 ή 60 ετών, αναλόγως του αν είχαν προσληφθεί πριν ή μετά την 1.1.1983, έχει καταργηθεί από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 του νόμου 3865/2010 για όσους και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής, μπορούν παρόλα αυτά να την επικαλεστούν όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρους και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται μέχρι και το έτος 2010. 

Νέα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί και για τους εκπαιδευτικούς με την αύξηση των ηλικιακών ορίων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις διατάξεις και στους πίνακες 1 και 2 του Νόμου 4336/2015. Πλέον η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πραγματοποιείται όχι μόνο με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας, αλλά σωρετυτικά υπολογιζομένου και με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ηλικιακού ορίου, οδηγώντας πολλούς εξ αυτών σε συνταξιοδότηση έως και αρκετά έτη αργότερα από ό,τι γνώριζαν μέχρι πρότινος, μέσω της αύξησης των ηλικιακών ορίωνσε δυσθεώρητα ύψη.

Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου. Από την 1η Σεπτεμβρίου ο πρώην υπάλληλος δικαιούται συντάξεως.

Η μεγάλη αλλαγή συνίσταται στην εφαρμογή για πρώτη φορά του νέου τρόπου υπολογισμού του ποσού της σύνταξης για τους εκπαιδευτικούς (για το 2016 είχαν εξαιρεθεί του νέου τρόπου), ο οποίος θα είναι ο ισχύων με βάση τις διατάξεις του Ν.4387/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, η σύνταξη αποτελείται από δύο τμήματα, την εθνική σύνταξη, το ποσό της οποίας και μόνο εγγυαται το κράτος, και το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές από το έτος 2002 έως και το έτος της αποχώρησης, πολλαπλασιαζόμενο με τους συντελεστές αναπλήρωσης ανάλογα με τον αριθμό των ετών ασφάλισης και υπηρεσίας.

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 4 του Νόμου 3528/2007.
Να τονίσουμε ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, εάν ο εκπαιδευτικός παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα, ενώ δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, είναι δυνατό πλέον, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4151/2013, μετά από υποβολή αίτησής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, να ρυθμιστεί η ανάκληση της παραίτησης και η επαναφορά του εκπαιδευτικού στην Υπηρεσία. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δε λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.

Μεγάλη, λοιπόν, προσοχή στις προθεσμίες για τους εκπαιδευτικούς, καθώς έχουν ιδιαιτερότητα στο χρόνο που πρέπει να παραιτηθούν από την υπηρεσία τους.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου εκπαιδευτικού. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

 Δημήτριος Κ. Νούσκας 
 Δικηγόρος Εργατολόγος 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή e-mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΡΝΕΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ- ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ PENALTY ΣΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ-ΠΩΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ-ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/2016»
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ A’ 85/12.05.2016 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

ΑΡΘΡΟ 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Με το αρ. 2 του ν. 4387/2016, εισάγονται οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί των δύο τμημάτων της σύνταξης, το άθροισμα των οποίων αποτελεί, από την έναρξη ισχύος του νόμου, τη σύνταξη γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
Στην παράγραφο 2 του κοινοποιούμενου άρθρου, ορίζεται η έννοια της εθνικής σύνταξης, η οποία δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλεται από 1/1/2017 από τον ΕΦΚΑ με τους όρους και προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 7
του εν λόγω νόμου και θα αναλυθούν παρακάτω.

Στην παράγραφο 3, προσδιορίζεται αντίστοιχα η έννοια του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, το οποίο υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου 8 του εν λόγω νόμου, με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό και θα αναλυθούν σε άλλη εγκύκλιό μας.

Το ποσό της σύνταξης, που προκύπτει από το άθροισμα των ως άνω τμημάτων, καταβάλλεται ανά μήνα.
Στην παράγραφο 5 του κοινοποιούμενου άρθρου, ορίζεται ότι η ως άνω σύνταξη (αποτελούμενη από την εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη), αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης σε όλους τους ασφαλισμένους, εγκαθιδρύοντας ένα στενό δεσμό μεταξύ παροχής, εισφορών και εισοδήματος, με αποτέλεσμα η παροχή να αντιστοιχεί στο επίπεδο διαβίωσης που διήγε ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. (Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση όχι μόνο για την κάλυψη της δαπάνης της εθνικής σύνταξης από τη φορολογία, αλλά και πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών και τη
διασφάλιση της βιωσιμότητας των ταμείων).

ΑΡΘΡΟ 7
«Εθνική Σύνταξη»
Δικαιούχοι
Στην παράγραφο 1, ορίζεται ότι δικαιούχοι της εθνικής σύνταξης, είναι όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Προϋποθέσεις χορήγησης της Εθνικής Σύνταξης σε συνταξιούχους λόγω γήρατος

Στην παράγραφο 2 ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος.

Ειδικότερα:
1.Βασική προϋπόθεση (πέραν της θεμελίωσης του σχετικού δικαιώματος όπως προβλέπεται για κάθε φορέα ασφάλισης) αποτελεί η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το προβλεπόμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος υποβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ο έλεγχος ως προς την πλήρωση ή μη της ανωτέρω προϋπόθεσης ελάχιστου χρόνου μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, επεκτείνεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

2. Για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους που συμπληρώνεται το κατά περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης λόγω γήρατος ή το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 1/40.
3. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 συμπληρώνονται με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 27, με τις οποίες προβλέπεται ότι η ανωτέρω μείωση κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους που συμπληρώνεται το κατά περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης ή του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, δεν εφαρμόζεται για όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (τυφλοί, παραπληγικοί, πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που υποβάλλονται σε μετάγγιση κλπ).

Για την κατηγορία αυτή συνταξιούχων, απαιτείται μόνο η προϋπόθεση της μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης με τις ειδικές διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Ασφαλισμένος συμπληρώνει το Δεκέμβριο του 2016 τις ελάχιστες προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος (15 έτη ασφάλισης και 67ο έτος της ηλικίας) και μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία έχει συμπληρώσει 25 έτη διαμονής στην Ελλάδα. Ο εν λόγω ασφαλισμένος συνεχίζει να εργάζεται και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης το 2019. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος της διαμονής γίνεται μέχρι το 2019, οπότε ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 28 έτη διαμονής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Συνταξιούχος λόγω γήρατος, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα στο 40ο έτος της ηλικίας του και θα λάβει σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας. Από το 40ο έτος έως το 67ο έτος έχει 27 έτη διαμονής στη χώρα και ως εκ τούτου υπολείπονται 13 χρόνια έως τα απαιτούμενα σαράντα χρόνια διαμονής.
Το ποσό της εθνικής σύνταξης πάνω στο οποίο θα υπολογιστεί η μείωση του 1/40 θα είναι το ποσό των 345,60 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στα 15 χρόνια ασφάλισης, όπως αναλύεται κατωτέρω στην παρ. 6 του κοινοποιούμενου άρθρου.

Επομένως, το ως άνω ποσό θα μειωθεί κατά 13/40 (13 είναι τα έτη που υπολείπονται έως τη συμπλήρωση των 40 ετών διαμονής) και ως εκ τούτου θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 233,28 ευρώ.

Εάν όμως η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος υποβληθεί όταν ο ασφαλισμένος θα έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας, δηλαδή 3 έτη μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, τότε τα έτη διαμονής είναι 30, και συνεπώς η εθνική σύνταξη θα μειωθεί κατά 10/40 και ο εν λόγω ασφαλισμένος θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 276,48 ευρώ.

Ποσό εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, δηλαδή σε όριο ηλικίας μικρότερο από το κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο για πλήρη σύνταξη, το ποσό της εθνικής σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα (ή 6% για κάθε έτος) που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ δεν επιβάλλεται το επιπλέον ποσοστό μείωσης ύψους 10% που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.3 της παραγράφου Ε  του άρθρου 2 του ν.4336/2015 και το άρθρο 2 της αριθ. Φ11321/οικ.47523/1570/23-10-2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2311, Β΄).

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση σώρευσης μειώσεων λόγω διαμονής και λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης που προκύπτει κατά περίπτωση σύμφωνα με τα έτη ασφάλισης βάσει της παρ. 6 του κοινοποιούμενου άρθρου 7, μειώνεται αρχικά βάσει των ετών διαμονής που υπολείπονται των 40 ετών και στη συνέχεια βάσει του ποσοστού μείωσης λόγω λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
1.Ασφαλισμένος με 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα, με θεμελιωμένο δικαίωμα σε μειωμένη σύνταξη γήρατος (15 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας) θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 241,92 ευρώ.

Και τούτο διότι για τα 15 έτη ασφάλισης το ποσό της εθνικής σύνταξης (μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών) είναι 345,60 ευρώ. Επιπλέον και δεδομένης της μειωμένης σύνταξης γήρατος κατά 5 έτη (όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης το 67ο έτος), το ποσό της εθνικής θα μειωθεί κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας και συνεπώς το ποσό της εθνικής σύνταξης που θα δικαιωθεί ο ως άνω ασφαλισμένος θα είναι 241,92 (345,60 - 345,60 Χ 30%).

2. Ασφαλισμένος με 25 έτη διαμονής στην Ελλάδα, με θεμελιωμένο δικαίωμα σε μειωμένη σύνταξη γήρατος (15 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας) θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 151,20 ευρώ.

Και τούτο διότι 345,60 ευρώ είναι το ποσό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί στα 15 έτη ασφάλισης και δεδομένου ότι ο ασφαλισμένος είχε 25 έτη διαμονής στην Ελλάδα το εν λόγω ποσό θα μειωθεί κατά 15/40 (ήτοι 216 ευρώ) και κατόπιν 30% περαιτέρω μείωση (5 έτη νωρίτερα συνταξιοδότηση από το πλήρες όριο ηλικίας), δηλαδή 151,20 ευρώ.

ΠΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7, σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2α του άρθρου 27, ορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας, για τα οποία προβλέπονται μειώσεις στο ποσό της εθνικής σύνταξης για τους συνταξιούχους οι οποίοι θα λάβουν σύνταξη λόγω αναπηρίας και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξης, ως ακολούθως:

α) από 67% έως και 79,99, χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και

β) από 50% έως και 66,99%, χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης.

Σε περίπτωση νέας κρίσης από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, το ύψος της εθνικής σύνταξης αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και βάσει του νέου ποσοστού αναπηρίας.

Στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

Εξαίρεση από τις ανωτέρω προσαρμογές των ποσοστών αναπηρίας, αποτελούν όσοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 ή με βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές (τυφλοί, πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που υποβάλλονται σε μετάγγιση κλπ).

Αυτό σημαίνει ότι η ως άνω κατηγορία συνταξιούχων, θα λάβει το δικαιούμενο σύμφωνα με τα προεκτεθέντα ποσό της εθνικής σύνταξης, ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας, εφόσον διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη μεταξύ του 15 έτους της ηλικίας και του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης βάσει του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στο σημείο αυτό και δεδομένου ότι στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, δεν ελέγχεται η νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, ούτε και η προϋπόθεση της 15ετούς ασφάλισης, το ποσό της εθνικής σύνταξης, το οποίο θα περιοριστεί περαιτέρω βάσει του βαθμού αναπηρίας, είναι το εξής:

α) Για όσους έχουν μέχρι 15 έτη ασφάλισης, το ποσό της εθνικής σύνταξης είναι το ποσό των 345,60 ευρώ, το οποίο αφορά σε συνταξιούχο με 15 τουλάχιστον έτη ασφάλισης, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του αρ. 7.

β) Για όσους έχουν από 15 έως και 19,9 έτη ασφάλισης, το ποσό της εθνικής σύνταξης είναι το ποσό που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του κοινοποιούμενου άρθρου.

γ) Για όσους έχουν από 20 έτη ασφάλισης και άνω, το ποσό της εθνικής σύνταξης είναι το ποσό των 384 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
1) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και 6 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 345,60 ευρώ.

2) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και 25 χρόνια ασφάλισης, θα λάβει το ποσό των 384 ευρώ.

3) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 70% και 6 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 259,2 ευρώ, (345,60Χ75%)

4) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 70% και 25 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 288 ευρώ (384Χ75%)

5) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 55% και 6 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 172,9 ευρώ (345,60Χ50%).

6) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 55% και 25 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 192 ευρώ (384Χ50%).

7) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και 18 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 276,48 ευρώ (368,64Χ75%).

Χορήγηση εθνικής σύνταξης σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων

Με τις διατάξεις της παρ. 5 ρυθμίζεται το ύψος της Εθνικής Σύνταξης που χορηγείται σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων. Ειδικότερα, προβλέπεται η καταβολή μίας εθνικής σύνταξης, το ύψος της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν ο συνταξιούχος, ή τα δικαιοδόχα πρόσωπα σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, δικαιούται να λάβει πέραν της μίας κύριας σύνταξης. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο πλήρων κύριων συντάξεων, χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου μίας πλήρους και μίας μειωμένης κύριας σύνταξης, χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, χορηγείται το
ποσό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε μία, όμως το άθροισμα του δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

Περισσότερες οδηγίες για την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων θα σας δοθούν με νεότερη εγκύκλιο, στην οποία θα αναλύονται τα θέματα του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση.

Πλήρες ποσό εθνικής σύνταξης

Με τις διατάξεις της παρ. 6 ορίζεται ότι για την πρώτη εφαρμογή του νόμου το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραιο εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και επιπλέον 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, για τους οποίους, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διαμονής στην χώρα, καθώς και οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 ή με βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, για τους οποίους απαιτείται μόνο η 15ετής νόμιμη και μόνιμη διαμονή.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον ωστόσο έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.
Ειδικότερα:
1.Για 15 έτη ασφάλισης, το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 345,60 ευρώ

2.Για 16 έτη ασφάλισης, 353,28 ευρώ

3.Για 17 έτη ασφάλισης, 360,96 ευρώ

4.Για 18 έτη ασφάλισης, 368,64 ευρώ

5.Για 19 έτη ασφάλισης, 376,32 ευρώ και

6.Από 20 έτη ασφάλισης και άνω 384,00 ευρώ

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και επίσης δεν συμπληρώνει ακέραιο έτος ασφάλισης, ως εθνική σύνταξη λαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί στα ακέραια έτη και για τους λοιπούς μήνες ή και ημέρες ασφάλισης λαμβάνει αναλογία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
Ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, έχοντας συμπληρώσει 17 έτη ασφάλισης, 8 μήνες και 15 ημέρες. Το ποσό της εθνικής σύνταξης για 17 έτη ασφάλισης, ανέρχεται σε 360,96 ευρώ.
Για το χρόνο ασφάλισης πέραν των 17 ετών, δηλαδή για τους 8 μήνες και 15 ημέρες (8 μήνες x 25 ημέρες ασφάλισης + 15 ημέρες ασφάλισης = 215 ημέρες ασφάλισης) θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 5,50 ευρώ [(368,64 – 360,96) x 215/300]. Συνεπώς, το συνολικό ποσό της εθνικής σύνταξης για 17 έτη ασφάλισης, 8 μήνες και 25 μέρες ανέρχεται σε 366,46 ευρώ (360,96 + 5,50 = 366,46 ευρώ).

Ποσό Εθνικής Σύνταξης για όσους συνταξιοδοτούνται βάσει του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007

Για όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007, το ποσό της εθνικής σύνταξης, είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτό που αντιστοιχεί στα 20 έτη ασφάλισης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 7, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.
2α’ (τελευταίο εδάφιο) του ν. 4387/2016, για τον υπολογισμό της
ανταποδοτικής σύνταξης των ανωτέρω προσώπων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6
Ασφαλισμένος που υποβάλλει αίτηση για να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος με τις ειδικές διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007, με 20ετή διαμονή στην Ελλάδα και 17 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το πλήρες ποσό αυτής, δηλαδή 384 ευρώ.

Συνυπολογισμός πλασματικών ετών
Σε περίπτωση που για τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λαμβάνεται υπόψη και πλασματικός χρόνος, χωρίς εξαγορά, ο οποίος αξιοποιείται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται για τη διαμόρφωση του ποσού της εθνικής σύνταξης, όχι όμως και για αυτό της ανταποδοτικής.
Εξυπακούεται ότι οι πλασματικοί χρόνοι, οι οποίοι αναγνωρίζονται κατόπιν εξαγοράς, για τη θεμελίωση και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση τόσο της εθνικής όσο και της ανταποδοτικής σύνταξης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7
Για ασφαλισμένο, αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος 200 ημερών χωρίς εξαγορά (αρ. 40 του ν. 2084/1992), προκειμένου να συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης και να δικαιωθεί σύνταξης με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 345,60 ευρώ.

Αναπροσαρμογή της εθνικής σύνταξης

Από 1/01/2017 η εθνική σύνταξη αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος, με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 4387/2016.

Ο Αναπληρωτής Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Υπουργός Οικονομικών Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γεώργιος Χουλιαράκης Αναστάσιος ΠετρόπουλοςΣυνιστάται στους ασφαλισμένους να ενημερώνονται από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, αναφορικά με το με ποιους όρους και προϋποθέσεις "κλειδώνουν" το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, σε συνδυασμό με την τυχόν αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, που οδηγεί στην κατοχύρωση χαμηλότερων ηλικιακών ορίων. Να μην προβαίνουν σε βεβιασμένες κινήσεις, χωρίς προηγούμενη έγκυρη ενημέρωση, ώστε να έχουν τις δυνατές επιλογές επί τάπητος και να επιλέξουν με σύνεση τη συμφερότερη για την περίπτωσή τους, με γνώμονα πάντοτε τα ιδιαίτερα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στον ασφαλιστικό φάκελο του καθενός.

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Κ. Νούσκας


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή e-mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com