Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ-ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ-ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ-ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης αποτελεί για τους ασφαλισμένους μια άκρως σημαντική επιλογή-διέξοδο, ώστε, όχι μόνο να γλυτώνουν επιπλέον χρόνια εργασίας και ασφάλισης, αλλά και να "κλειδώνουν" χαμηλότερα ηλικιακά όρια.

Τη σπουδαιότητα των πλασματικών ετών ασφάλισης θα καταδείξουμε σήμερα, παραθέτοντας τρία παραδείγματα, για καλύτερη κατανόηση από τους ασφαλισμένους-αναγνώστες μας.

Παράδειγμα Νο 1:

Γυναίκα ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ), έγγαμη, με 2 ενήλικα τέκνα, γεννηθείσα στις 28.05.1955, έχει συμπληρώσει μέχρι τις 31.12.2011 στον ΟΑΕΕ 29 έτη ασφάλισης και προηγουμένως 600 ένσημα στο ΙΚΑ. Μεταξύ του ΙΚΑ και του ΤΕΒΕ υπήρχε ασφαλιστικό κενό 3 ετών. 
Λόγω της διαδοχικής ασφάλισης, οι χρόνοι στους δύο ασφαλιστικούς φορείς αθροίζονται και συνολικά η ασφαλισμένη έχει 31 έτη πραγματικής ασφάλισης. 

Για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με όρους και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται για το έτος 2011, υπάρχει υπολειπόμενος χρόνος 4 ετών. Θα πρέπει λοιπόν να προβεί σε αναγνώριση πλασματικού χρόνου των κενών διαστημάτων ασφάλισης (3 έτη) και πλασματικού χρόνου τέκνου (1 έτος) ώστε να συμπληρωθεί αναδρομικά η 35ετία στις 31.12.2011 και να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας της και συνολικά με 36 έτη ασφάλισης κατά την αίτηση συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα Νο 2:

Άντρας ασφαλισμένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έγγαμος, με 1 ενήλικο τέκνο, γεννηθείς στις 15.06.1957, έχει μέχρι τις 31.12.2012 9.150 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, στον ίδιο φορέα. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος έχει πτυχίο σχολής τετραετούς φοίτησης.

Για να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται για το έτος 2012, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα πρέπει να συμπληρώνει 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31.12.2012 από πραγματική εργασία σε συνδυασμό με αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης.

Επειδή, λοιπόν, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος, δεν έχει τον ελάχιστο απαιτούμενο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνο ασφάλισης μέχρι τις 31.12.2012, έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου σπουδών για τα 4 έτη σπουδών του (1200 ημέρες) και να εξαγοράσει τις 150 ημέρες από τις 300 του πλασματικού χρόνου που δικαιούται από το τέκνο του, ώστε να συμπληρωθεί ο υπολειπόμενος χρόνος για τα 10.500 ένσημα.

Αθροίζοντας τις 1350 πλασματικές ημέρες στις 9150 ημέρες από πραγματική ασφάλιση, συμπληρώνει αναδρομικά τις απαιτούμενες 10.500 ημέρες έως τις 31.12.2012, με αποτέλεσμα να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο 59ο έτος της ηλικίας του, με συνολικά 11.100 ένσημα κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησής του. 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία αυτής της αναγνώρισης, εάν ο ίδιος ασφαλισμένος συνέχιζε την ασφάλισή του χωρίς να προβεί σε καμία αναγνώριση μέχρι και τη συνταξιοδότηση, τότε, λόγω των δυσμενέστατων για τους ασφαλισμένους αλλαγών που επέφερε ο Ν. 4093/2012, το νωρίτερο που θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί θα ήταν το 62ο έτος της ηλικίας του και μάλιστα με 12.000 ένσημα κατά την υποβολή της αιτήσεως (σωρευτικά δηλαδή 3 χρόνια αργότερα και με 900 ένσημα επιπλέον).

Παράδειγμα Νο 3:

Γυναίκα, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έγγαμη, γεννημένη στις 19.12.1964, με 1 ανήλικο τέκνο, και σπουδές 4 ετών, έχει μέχρι τις 31.12.2011 4.300 ένσημα. Εάν θέλει να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σαν μητέρα ανηλίκου με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται για το έτος 2011, θα πρέπει μέχρι τις 31.12.2011 να συμπληρώνει 5.500 ένσημα είτε από πραγματική εργασία, είτε και από αναγνώριση πλασματικών ετών και ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ να υπάρχει η ανηλικότητα του τέκνου. 
Κάνοντας αίτηση αναγνώρισης 1200 ημερών από τα 4 έτη σπουδών, η συγκεκριμένη ασφαλισμένη συμπληρώνει αναδρομικά 5.500 ημέρες έως τις 31.12.2011 και έτσι κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με τις διατάξεις για τις μητέρες ανηλίκου, με όρους και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται για το έτος 2011, στο 52ο έτος για μειωμένη και στο 57ο έτος για πλήρη συνταξιοδότηση. 

Εάν, όμως δεν προβεί σε καμιά αναγνώριση και συνεχίσει την ασφάλισή της, τότε η ίδια ασφαλισμένη δε θα μπορεί να βγει πριν τα 62 σε μειωμένη και τα 67 σε πλήρη σύνταξη.

Συμπερασματικά, η αναγνώριση πλασματικών ετών αποτελεί, αν όχι όλες, τις περισσότερες φορές, μια άκρως ευνοϊκή για τον ασφαλισμένο επιλογή, που τον γλυτώνει από επιπλέον χρόνια εργασίας αλλά και από επιπλέον χρόνια αναμονής για τη συμπλήρωση των ηλικιακών ορίων, τα οποία μεταβάλλονται προς τα πάνω με συνεχείς και αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές.

Η αναγνώριση πλασματικών ετών θα πρέπει να πραγματοποιείται ύστερα από μελέτη του ασφαλιστικού φακέλου του καθενός. Ο βασικός κανόνας είναι ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να φύγουν νωρίτερα, μέσω της αναγνώρισης με εξαγορά των υπολειπόμενων ετών ασφάλισης. ΄Ομως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι ασφαλισμένοι από ελλιπή ενημέρωση προβαίνουν σε εσφαλμένες κινήσεις με εξαγορές πλασματικών χρόνων, αντίθετα στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους συμφέροντα. Ένα τέτοιο τραγικό λάθος είναι ικανό να οδηγήσει τον ασφαλισμένο στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τόσο δυσμενείς όρους και προϋποθέσεις, ώστε να οδηγηθεί στην έξοδο από την εργασία έως και 15 έτη αργότερα.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους ασφαλισμένους να μην πανικοβάλλονται, αλλά να ενημερωθούν από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, για το με ποιους όρους και προϋποθέσεις κλειδώνουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, σε συνδυασμό με την τυχόν αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, που οδηγεί στην κατοχύρωση χαμηλότερων ηλικιακών ορίων. Να μην προβαίνουν σε βεβιασμένες κινήσεις, χωρίς προηγούμενη έγκυρη ενημέρωση, ώστε να έχουν τις δυνατές επιλογές επί τάπητος και να επιλέξουν με σύνεση τη συμφερότερη για την περίπτωσή τους, με γνώμονα πάντοτε τα ιδιαίτερα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στον ασφαλιστικό φάκελο του καθενός.
 

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή e-mail με τα ερωτήματά σας εδώ 

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα:6937174399 και 2310545445 ή αποστείλετε mail στο dimitris.nouskas.law@gmail.com (απαραίτητο τηλέφωνο επικοινωνίας).

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ:ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ-Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΖΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ-ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ 13Η ΣΥΝΤΑΞΗ

Νέες ανατροπές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, υπέρ των ασφαλισμένων αυτή τη φορά, δείχνει να δρομολογεί η νέα κυβέρνηση, με παρεμβάσεις σε όλα: από τα όρια ηλικίας, μέχρι και κατάργηση/τροποποίηση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για μειωμένη σύνταξη ή ακόμα και κατάργηση/τροποποίηση ειδικών προϋποθέσεων για κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως αυτήν των βαρέων και ανθυγιεινών και των οικοδομικών.

Πιο συγκεκριμένα: 

1.Κατάργηση ή τροποποίηση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ανά έτος, την πενταετία που προηγείται του έτους της συνταξιοδότησης για τις μειωμένες συντάξεις.
Αυτό, εάν συμβεί, θα ανοίξει διάπλατα την πόρτα της συνταξιοδότησης σε χιλιάδες ασφαλισμένες και ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, όμως, επειδή έμειναν άνεργοι εδώ και αρκετά χρόνια, δεν συμπληρώνουν την ειδική προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία. Η έλλειψη αυτή, στις περισσότερες των περιπτώσεων, εξαναγκάζει τον ασφαλισμένο, στο να προβεί στα δυσβάσταχτα για έναν άνεργο έξοδα της προαιρετικής ασφάλισης, εάν και εφόσον έχει τις προυποθέσεις για αυτήν, μαζί με τις πρόσθετες συνέπειές της (έως πέντε έτη αναμονής) είτε να αναμένει έως και 12 έτη αναζητώντας -στην πλειοψηφία τους μάταια για ηλικίες άνω των 50- εργασία, προκειμένου να λάβει αποκλειστικά και μόνο πλήρη σύνταξη.

Ένα δεύτερο σενάριο είναι να παραμείνει η ειδική προϋπόθεση των 100 ημερών ανά έτος, αλλά ο ασφαλισμένος, ο οποίος δεν συμπληρώνει τη συγκεκριμένη προϋπόθεση, να έχει τη δυνατότητα να εξαγοράσει μέσω πληρωμής εισφορών το χρονικό αυτό διάστημα ΑΜΕΣΑ, χωρίς να αναγκαστεί να περιμένει την παρέλευση πενταετίας. 
Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη νομοθέτηση του ανωτέρω μέτρου, θα δώσει ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένων, αντρών και γυναικών, επιτρέποντας την συνταξιοδότησή τους (μειωμένη) από 5 έως και 12 χρόνια νωρίτερα από τα σήμερα ισχύοντα.

2.Αλλαγή στα όρια ηλικίας κάποιων κατηγοριών ασφαλισμένων (ενδεικτικά αναφέρονται οι κατηγορίες στα βαρέα και ανθυγιεινά και στα οικοδομικά).
Πρόκειται για ΜΕΙΩΣΗ ορίων ηλικίας στα προ του Νόμου 4093/2012 όρια ηλικίας.
Να διευκρινίσουμε ότι για μεν τους οικοδόμους μέχρι την ισχύ του Ν.4093/2012 ίσχυε το 58ο έτος ως ηλικιακό όριο, το οποίο εκτινάχτηκε στο 60ό έτος, για δε τους εργαζόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά ήταν το 60ό έτος, το οποίο σκαρφάλωσε στα 62 (και στις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες εργαζομένων χωρίς καμία μεταβατική περίοδο).
Κατ΄αναλογίαν με την πρώτη περίπτωση που αναφέρουμε, εξετάζεται η κατάργηση/τροποποίηση της ειδικής προϋπόθεσης των 500/1000 ημερών την τελευταία 13ετία, που προηγείται του έτους συνταξιοδότησης στους κλάδους βαρέων/ανθυγιεινών και οικοδομικών, γεγονός το οποίο θα απελευθερώσει αρκετούς ασφαλισμένους που έχουν συμπληρωμένο τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, όμως όχι τα αυξημένα ηλικιακά όρια που ισχύουν από 1.1.2013 και εφεξής για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων.

3.Αναστολή εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης, για όσες και όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής, όπως αναφέρεται στο Ν.3863/2010 και αντικατάστασή του με άλλο, δικαιότερο σύστημα.

4.Επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης για όσους λαμβάνουν συντάξεις 700 ευρώ.
Αξίζει να παρατηρήσουμε πάντως, ότι παραμένει θολό το τοπίο για το αν στο ποσό των 700 ευρώ θα ληφθούν υπ' όψιν μόνο οι κύριες συντάξεις ή θα συνυπολογίζονται και οι επικουρικές.

5.Αναστολή εφαρμογής της εγκυκλίου για τη διαδοχική ασφάλιση, η οποία έκλεισε απότομα και άδικα την πόρτα σε χιλιάδες πολιτών,  οι οποίοι υπήρξαν ασφαλισμένοι σε δύο ασφαλιστικούς φορείς και είτε έχουν ήδη αιτηθεί συντάξεως είτε σκόπευαν να αιτηθούν, αλλά εξαιτίας της εγκυκλίου του τότε Υπουργείου Εργασίας το αίτημά τους μετατράπηκε σε όνειρο απατηλό. Σημαντικότατη εξέλιξη, η οποία εξαγγέλεται ότι θα πραγματοποιηθεί άμεσα.

Απομένει να παρακολουθήσουμε τι από τα παραπάνω θα νομοθετηθεί, σε ποιους χρόνους, εάν θα υπάρχει μεταβατική περίοδος για τις αλλαγές, με ποιους όρους και προϋποθέσεις και από πότε θα ξεκινήσουν να ισχύουν.

Κρίνεται απαραίτητο για τους ασφαλισμένους να ενημερώνονται από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, για το με ποιους όρους και προϋποθέσεις κλειδώνουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, σε συνδυασμό με την τυχόν αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, που οδηγεί στην κατοχύρωση χαμηλότερων ηλικιακών ορίων. Να μην προβαίνουν σε βεβιασμένες κινήσεις, χωρίς προηγούμενη έγκυρη ενημέρωση, ώστε να έχουν τις δυνατές επιλογές επί τάπητος και να επιλέξουν με σύνεση τη συμφερότερη για την περίπτωσή τους, με γνώμονα πάντοτε τα ιδιαίτερα ασφαλιστικά δεδομένα που αντιστοιχούν στον ασφαλιστικό φάκελο του καθενός.

Όπως κάθε φορά, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.
Δημήτριος Κ. Νούσκας 
Δικηγόρος-Εργατολόγος
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΟΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ-ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ-ΕΚΑΣ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα συνειδητά δεν δημοσιεύσαμε κάποια ανάρτηση, λόγω της προεκλογικής περιόδου και του θολού τοπίου όχι μόνο στο ασφαλιστικό, αλλά και σε όλα τα καυτά θέματα που απασχολούν την κοινωνία.
Θα ήταν ανεύθυνο από μέρους μας να αναφέρουμε όλα όσα φημολογούνταν και άλλαζαν από μέρα σε μέρα, για οποιοδήποτε από τα δύο υποψήφια για την διακυβέρνηση της χώρας κόμματα, κάτι που, αν συνέβαινε, θα οδηγούσε σε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση τους ήδη πανικόβλητους ασφαλισμένους σχετικά με τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.
Το μοναδικό κριτήριο για μας ήταν και παραμένει η έγκυρη και άμεση ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων για ο,τιδήποτε συμβαίνει αναφορικά με τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, σε όσο το δυνατόν πιο κατανοητή γλώσσα, αποκωδικοποιώντας τις κυριότερες διατάξεις της δαιδαλώδους νομοθεσίας, από την οποία διέπονται.
Μετά λοιπόν, την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης και την πάροδο κάποιων ημερών, μέσα στις οποίες τέθηκαν επί τάπητος τα πρώτα ζητήματα από τους αρμοδίους υπουργούς, μπορούμε να παραθέσουμε έναν πρώτο κατάλογο με όσα έχουν αναφερθεί σχετικά με τα εργασιακά-ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά
Ο νέοι αρμόδιοι υπουργοί, αλλά και ο Πρωθυπουργός χθες 8 Φεβρουαρίου στις προγραμματικές δηλώσεις, έχουν δηλώσει έως τώρα τα κάτωθι:
 • Δεν πρόκειται να ισχύσουν οι δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η προηγούμενη κυβέρνηση μέσω του περιβόητου mail Χαρδούβελη, στο οποίο, μεταξύ άλλων, υπήρχε αναφορά σε κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων για όλους πριν τα 62 με ελάχιστες εξαιρέσεις, αύξηση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης από τα 15 στα 20 έτη για την κατώτατη σύνταξη, μείωση των εισοδηματικών κριτηρίων για το ΕΚΑΣ και πάγωμα των συντάξεων για την επόμενη τριετία.
 • Θα επανέλθει η 13η σύνταξη (δώρο Χριστουγέννων) σε όλες τις μηνιαίες συντάξεις μέχρι 700 ευρώ από το Δεκέμβριο του 2015
 • Μειωμένες συντάξεις:στόχος η κατάργηση της προϋπόθεσης των 100 ημερών/έτος για την πενταετία που προηγείται του έτους συνταξιοδότησης
 • Δεν θα ισχύσει το νέο "τσεκούρι" στις επικουρικές για το 2015, ενώ θα καταργηθεί η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος σε αυτές
 • Θα καταργηθεί η ρήτρα "θανάτου" στις επικουρικές συντάξεις
 • Θα επανέλθει η σύνταξη των 360 ευρώ στους ανασφάλιστους υπερήλικες
 • Πρόκειται να γίνει σταδιακή, μέχρι το 2016, επαναφορά του κατώτατου μισθού από τα 586 στα 751 ευρώ (και για τους νέους κάτω των 25 ετών από τα 510 ευρώ) καθώς και επαναφορά των τριετιών
 • Θα επανέλθει η προηγούμενη νομοθεσία αναφορικά με τις απολύσεις (ευνοϊκότερη για τους εργαζομένους)
 • Θα καταργηθούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις που επέφεραν μείωση στις συντάξεις
 • Εξετάζεται το ενδεχόμενο να καταργηθεί η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος στα εφάπαξ
 • Θα αυξηθεί το όριο των 20.000 ευρώ για όσους οφειλέτες του ΟΑΕΕ επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με παρακράτηση των οφειλών τους από το ποσό της σύνταξης (έχουν ακουστεί ποσά από 30.000 έως και 50.000 ευρώ)
 • Θα ενισχυθεί η δυνατότητα που ήδη υπάρχει στους ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕΕ να επιλέγουν κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία 
 • Εξετάζεται το αν θα δικαιωθούν ΕΚΑΣ οι συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών και οι συνταξιούχοι αναπηρίας με ποσοστό κάτω του 80%
Απομένει να δούμε εάν και ποιο από τα παραπάνω θα νομοθετηθεί τελικά και σε ποιους χρόνους.
Πάντως η νέα Βουλή, που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 5 Φεβρουαρίου και μόλις χθες είχαμε τις προγραμματικές δηλώσεις, μέσω των οποίων διατυπώθηκαν οι πρώτοι πυλώνες της πολιτικής της νέας κυβέρνησης.

Μέχρι την ψήφιση των πρώτων νομοθετημάτων-δειγμάτων γραφής για το πνεύμα του νέου νομοθέτη, απαραίτητο για τους ασφαλισμένους είναι να ενημερώνονται από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, για το με ποιους όρους και προϋποθέσεις κλειδώνουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, σε συνδυασμό με την τυχόν αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, που οδηγεί στην κατοχύρωση χαμηλότερων ηλικιακών ορίων. Να μην προβαίνουν σε βεβιασμένες κινήσεις, χωρίς προηγούμενη έγκυρη ενημέρωση, ώστε να έχουν τις δυνατές επιλογές επί τάπητος και να επιλέξουν με σύνεση τη συμφερότερη για την περίπτωσή τους, με γνώμονα πάντοτε τα ιδιαίτερα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στον ασφαλιστικό φάκελο του καθενός.
Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
tel:2310545445 mobile:6937174399 
Αποστολή e-mail με την υπόθεσή σας εδώ
Facebook page